Medlemskap i Lugi Skidklubb

Att vara medlem i Lugi Skidklubb kostar för skidsäsongen första juli 2023 – sista juni 2024:
– 300 kr för enskild medlem och
– 400 kr för familj på samma adress.

Betala till klubbens Plusgiro: 439866-5
Märk betalningen med namn och att avgiften gäller 2023/2024.
Nya medlemmar anger dessutom personnummer, telefonnummer och e-post (information kan också skickas till medlemsavgift(at)lugiskidor.se).

Lugi Skidklubb är medlem i Svenska skidförbundet, och det är ett krav för deltagande i Vasaloppet att medlemsavgift betalats. Då gäller också det försäkringsskydd som erbjuds alla som är med i en klubb ansluten till Svenska skidförbundet.

Möten och vasaloppsträffar

Lugi Skidklubb håller vanligen tre möten varje år. Verksamhetsårets första möte håller vi i slutet av september/början av oktober, sedan har vi ett möte i mitten av januari och avslutar med en träff i mitten av mars (efter Vasaloppet) där vi kan tala om hur det gått och planera för nästa år. Då informerar vi om vår verksamhet och klubbens vasaloppsarrangemang, gemensamma träningar och diskuterar utrustning, teknik, träningsläger m.m.

Medlemsregister

Vårt medlemsregister finns hos Svenska skidförbundet och Idrott online. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter genom att logga in på www.idrottonline.se