Styrelse 2023/2024

Ordförande – Folke Sjöberg, tel 0733102054
Vice ordförande – Hans Eyrich
Kassör – Anki Egelberg

Ledamöter
Rabbe Berglund (hedersledamot)
Karin Johansson
Janne Ottosson
Mats Persson
Mats Skjöld
Kristina Strutz
Anders Svensson
Ole B Hasling (adjungerad för frågor av internationell karaktär)

Revisor – Bertil Johnson
Valberedningens ordförande – Ole Kongstad